Okta Directory

Lagra, uppdatera och autentisera användare oavsett var de är och hur de ansluter

Okta Directories är en online plattformstjänst som gör att organisationer kan lagra användare, inloggningsdata och metadata om användare i Okta. Plattformstjänsten använder integrationer som gör att administratörer kan skapa, modifiera och autentisera användare och även synkronisera användare med andra app-kataloger.

En modern katalog byggd för att hantera både äldre och nyare teknik

Centraliserad lagring

Slå samman användarkataloger och minska kostnader för underhåll av flera system.

Modern arkitektur

Plattformen kan användas med all typ av teknik oavsett var användaren befinner sig.

Policy-motor

Förbättra säkerheten genom att använda sammanhängande principer för användare och resurser.

Anslut, autentisera och flytta användare efter behov

Anslut, autentisera och flytta användare efter behov

Robusta API:er

Fullständig uppsättning av processer för att skapa, läsa, uppdatera och ta bort gör att du kan hantera principer för användare och säkerhet med program. 

Programspråk

Med programuttryck kan du referera till, transformera och kombinera attribut innan du lagrar dem i en användarprofil eller innan de skickas till en app för autentisering eller provisionering.

LDAP-gränssnitt

Gränssnittet gör att användare kan autentisera mot katalogen med LDAP för att hantera äldre appar eller nätverksenheter.

Självservice

Du kan ge slutanvändare möjligheten att skapa sina egna konton och återställa dem om de glömt bort lösenordet.

Okta Inline Hooks

Inline Hooks ger dig möjligheten att lägga till egen logik för flöden med importer och autentisering så att du kan anpassa lösenord och data som du flyttar från äldre system.