Säker molninfrastruktur

Enhetlig hantering av identitet och åtkomst för AWS, Google Cloud Platform och Azure

Utöka Okta med Advanced Server Access

Utöka Okta med Advanced Server Access

Mildra risken för att administratörslösenord kommer i orätta händer

Spåra och hantera administratörers och andras lösenord är mödosamt men mycket viktigt. Vi eliminerar denna plåga genom att vid behov skapa engångslösenord som inte kräver någon hantering eller upprensning.

Inför identitet i den automatiserade infrastrukturen

Det är svårt att veta vem som har tillgång till vilka resurser när servrar hela tiden ökar och minskar spinnet. Vi automatiserar provisionering och deprovisionering av användare och grupper för att klara av den dynamiska infrastrukturen.

Genomför åtkomst enligt lägsta behörighet

Att ge administratörsprivilegier är som att lämna bort nycklarna till kungariket. Det finns ett bättre sätt. Vi låter dig följa dina säkerhetsprinciper med strikta rollbaserade åtkomstkontroller till specifika servrar och för specifika kommandon som kan köras.