SCIM

SCIM är en av de viktigaste standarderna inom identitets- och åtkomsthantering. Förmågan att förenkla provisionering över många olika produkter är en växande komponent i otaliga IT-miljöer. Läs på för att lära dig hur Okta stöder SCIM och ger företag en lättare väg till framtiden.

Vad är SCIM?

SCIM, System for Cross-domain Identity Management, är en öppen standard som möjliggör automatiserad provisionering av användare. Den skapades 2011 när det stod klart att framtidens teknik skulle bli molnbaserad. SCIM kommunicerar data för användaridentitet mellan identitetsleverantörer (t.ex. företag med många individuella användare) och…

Archive