Placera ut MFA för personalen

Säker auktorisering av personalen med kontextbaserade principer och önskade MFA-faktorer

Förstärk organisationens säkerhetsläge med kontextbaserad MFA

Förhindra obehörig åtkomst

Det är dags att slopa lösenord. Med Okta Adaptive MFA kan du kräva starka faktorer för autentisering till både SaaS-appar och äldre lokala appar, VPN etc.

Skydda mot stulna inloggningsuppgifter

Social manipulation och slumpade attacker genom riktat eller allmänt nätfiske, lösenordsbombning och stulna eller hackade lösenord, fortsätter att göra användare sårbara. Använd Okta Adaptive MFA för att skydda inloggningsuppgifter och användarna mot dessa vanliga angrepp. 

Fatta beslut om åtkomst baserat på kontext

IT- och säkerhetsteam måste alltid göra en avvägning mellan användbarhet och säkerhet. Adaptiv MFA bevarar användarvänligheten genom att utvärdera kontexten såsom enhet, IP, plats och annat innan en faktor begärs.

Använd önskade faktorer

Varje organisation har sina krav för autentisering och auktorisering. Välj den faktor som passar bäst för ditt företags säkerhetskrav. 

Authentication factors of your choice

Integrationer

Dra nytta av våra partnerintegrationer för att stärka din säkerhetssits. Okta är en leverantörsneutral plattform som fokuserar på integration med ledande säkerhetslösningar i stället för lokalt utvecklade stackar vilket gör att du kan välja bästa möjliga teknik som uppfyller ditt företags behov. Berika din investering i MFA genom att använda sådana leverantörer av säkerhet.

Enterprise Mobility Management

Hantering av mobilitet i storföretag

Sätt upp och aktivera principer för autentisering baserade på enhetshanteringsstatus från VMWare Workspace ONE, MobileIron, Intune, Jamf med flera.

Cloud Access Security Brokers

Kontrollpunkt för säkerhetspolicy (CASB)

Integrera Okta med en CASB för att ytterligare skydda känsliga data i appar som är anslutna till Okta.

Security Analytics for MFA

Säkerhetsanalys

Med Oktas syslog kan du utöka säkerhetsanalyser med identitets- och autentiseringsdata för att få bättre insyn och förbättrad incidentberedskap.

VPNs

VPN

Skydda fjärråtkomst till ditt nätverk genom VPN-integrationer såsom Palo Alto Networks GlobalProtect, Cisco AnyConnect, PulseSecure med flera.