Skapa förtroende hos användarna

Skydda kundkonton genom att hålla angripare borta

Fördelar

Cementera en metod där identitet prioriteras så att säkerhetsrisker motverkas i alla interaktioner med din verksamhet.

Fördelar

Cementera en metod där identitet prioriteras så att säkerhetsrisker motverkas i alla interaktioner med din verksamhet.

Lösenordsfri autentisering

Förbättra säkerheten genom att eliminera lösenord från autentiseringen. Lägg enkelt till stark autentisering och minska friktionen med ett gränssnitt för en kodfri sekvens av faktorer.

Ge slutanvändarna en problemfri upplevelse

Minska friktionen med ett enda säkert och smidigt skikt som täcker hela digitala upplevelsen. Använd adaptiv multifaktorautentisering för att minska friktionen och öka säkerheten. 

Hantera end-to-end-risker

En enhetlig plattform för hantering av end-to-end-risker ger en fullständig 360-gradersvy över potentiella risker med bedräglig aktivitet på plattformen. Lägg enkelt till API-säkerhet i hanteringen av åtkomst.

Se till att gällande regelverk följs

Lagra känsliga användarattribut, -samtycken och versionshantering av -villkor i en säker databas som följer gällande regelverk. Använd en enda lagringsplats för att hantera användarprofiler och uppfylla rätten att bli bortglömd. Använd Oktas plattform för att integrera med ledande lösningar för hantering av samtycke och integritet.