Samenwerken met partners

Voorkom problemen met groeiende ecosystemen

Samenwerkingsverbanden productief maken

Teams in uw hele organisatie doen hun uiterste best om met partners samen te werken, maar omslachtige processen en systemen kunnen de samenwerking in de weg zitten.

IT-complexiteit verminderen

Hoewel uw organisatie sneller groeit als u samenwerkt met partners, kunnen nieuwe dynamische gebruikerstypes ook complexe problemen voor IT-teams opleveren.

Beveiligingsproblemen uit de weg ruimen

Als u partners te veel toegangsrechten tot resources geeft en dit niet oplost, stelt u cruciale systemen bloot aan onnodige beveiligingsrisico's.

Voordelen

Okta bevordert de samenwerking met partners door korte metten te maken met logistieke obstakels en risico's die het werken buiten de muren van een organisatie vaak met zich meebrengt.

Voordelen

Okta bevordert de samenwerking met partners door korte metten te maken met logistieke obstakels en risico's die het werken buiten de muren van een organisatie vaak met zich meebrengt.

Een naadloze experience bieden

Integreer met externe providers, zodat partners met hun bestaande inloggegevens toegang tot uw resources kunnen krijgen.

Samenwerking aanmoedigen

Optimaliseer de experience van eindgebruikers door onmiddellijk toegang tot de juiste resources te bieden via een gepersonaliseerde en veilige portal.

Lifecycle van partners automatiseren

Centraliseer het user management en automatiseer de provisioning voor partner identities om het IT-team tijdrovende beheertaken uit handen te nemen.

Beveiliging aanscherpen

Behoud de volledige controle over factoren, identities, applicaties en resources en automatiseer de deprovisioning om te voorkomen dat iemand te lang toegang blijft houden.