Samarbeta med partners

Minska IT-komplikationer när partners ekosystem växer

Gör partnerskapen produktiva

Teamen i din organisation arbetar hårt för att bygga upp partnerskap men besvärliga processer och system kan stå i vägen för samarbetet inom företagen.

Minska IT-komplexitet

Partners hjälper din organisation att växa men införandet av nya, dynamiska typer av användare skapar svårigheter för IT-teamet.

Eliminera säkerhetsrisker

För stor allokering av åtkomst till resurser för partners och att låta åtkomsten ligga kvar exponerar kritiska system för säkerhetsrisker i onödan.

Fördelar

Okta hjälper organisationer att få ut så mycket som möjligt av sina partnerskap genom att ta bort den logistik och risk som vanligtvis sammanhänger med en expansion av arbetskraften bortom den egna organisationen.

Fördelar

Okta hjälper organisationer att få ut så mycket som möjligt av sina partnerskap genom att ta bort den logistik och risk som vanligtvis sammanhänger med en expansion av arbetskraften bortom den egna organisationen.

Leverera en smidig upplevelse

Genom att federera med lösningar från tredje part kan partners komma åt dina resurser med sina befintliga inloggningsuppgifter.

Uppmuntra samarbete

Optimera slutanvändarnas upplevelser med omedelbar åtkomst till rätt resurser via en personlig och säker portal.

Automatisera partners livscykler

Centralisera användarhantering och automatisera provisionering av partneridentiteter för att fria IT från administrativa bördor.

Skärp säkerheten

Ha total kontroll över faktorer, identitet, appar och resurser samt automatisera deprovisionering för att slippa obehörig åtkomst.