Standard Life Aberdeen: Utökar tillgång till 200 års expertis av finansiella tjänster med hjälp av en förstärkt digital plattform

Upp till 300 000 kunder

kommer att kunna komma åt data säkert via den nya portalen

2 000 finansiella rådgivningsföretag

kommer att tjäna på att deras kunder kommer åt den nya portalen

  • Investera i den bästa möjliga upplevelsen för klienter
  • Val av rätt partner
  • Problemfri säkerhet
  • En friktionsfri upplevelse för klienterna
  • Vårda ett klientförhållande som varar
Investera i den bästa möjliga upplevelsen för klienter

Under mer än 200 år har det globala investmentbolaget Standard Life Aberdeen hjälpt klienter att fatta bättre finansiella beslut genom att ge dem tydlig, enkel och koncis information om deras besparingar. Med sin digitala plattform stöder företaget både direkta kunder och klienter till finansiella rådgivare när de hanterar sina besparingar via internet. Företaget har tagit till sig mottot "det enda som är konstant är förändringar" och därför beslutat att stöpa om sin befintliga portal och förvandla den för att kunderna ska kunna ha koll på sina besparingar.

Val av rätt partner

Standard Life Aberdeen ville ha sin portal för att klienterna tydligare skulle kunna se sitt sparkapital och investeringar samt följa utvecklingen av dessa samtidigt som plattformen hölls säker. Efter utvärdering av ett antal ledande lösningar och hybridalternativ valde företaget att kontakta Oktas team i maj 2019 efter att ha bedömt att deras lösning för hantering av klienternas identiteter skulle ge klienterna den bästa möjliga upplevelsen på ett tillförlitligt, lättanvänt och säkert sätt.

Problemfri säkerhet

För att vara säkra på att klienterna kommer åt den nya klientportalen på ett enkelt och säkert sätt implementerar Standard Life Aberdeen Okta-lösningarna Authentication, Authorisation och User Management som automatiserar processer såsom lösenordsåterställning och upplåsning av konton. Dessa processer sköttes tidigare manuellt och utgjorde den största delen av alla samtal till klientservice som behövde ändra eller återställa klienternas inloggningsdata.

En friktionsfri upplevelse för klienterna

Medan man förväntade sig en framgångsrik omlansering mellan augusti och november 2020 för ungefär 55 000 klienter i Storbritannien, förberedde sig Standard Life Aberdeen redan på att implementera den uppgraderade portalen globalt. En friktionsfri inloggning och ett förstärkt säkerhetsprotokoll är bland de första fördelarna som man tror att klienterna kommer att märka. Viktigast av allt, företaget ville fokusera mer på klienternas upplevelser genom att automatisera IT-processer såsom återställning av lösenord och minska behovet att ringa klientservice för support.

Vårda ett klientförhållande som varar

Standard Life Aberdeen fokuserar på att låta klienterna själva sköta sin ekonomi med bästa tänkbara verktyg via den nya portalen men man siktar också på ett långsiktigt partnerskap med Okta. Omlanseringen av den uppgraderade klientportalen utgör början på en resa med fortsatta förbättringar av upplevelse och säkerhet för klienterna till Standard Life Aberdeen med användning av fler av Oktas lösningar för identitetshantering.

Vi studerade Okta noggrant, jämförde med andra ledande identitetslösningar och såg att Okta har ett utmärkt anseende i branschen när det gäller tillförlitlighet och enkel integration. Detta gjorde Okta till den rätta lösningen för oss och våra användare när det gäller identitetshantering.

Ian Cocker, Head of Proposition Delivery, Standard Life Aberdeen

Oavsett om du planerar din pension, sparar för att köpa hus, betalar för dina barns utbildning eller bara vill skapa en privat budget så strävar Standard Life efter att vara det bästa valet för hantering av dina besparingar. Det är trots allt finansiella beslut som kan ha långtgående konsekvenser och bara en tredjedel av jordens befolkning känner sig ha tillräcklig kunskap för att navigera i dagens snabbt föränderliga finansmarknader.

Under mer än 200 år har Standard Life Aberdeen, med huvudkontor i Edinburgh, hjälpt kunder att fatta kloka beslut för sina sparpengar, både nu och i framtiden. Idag arbetar 6 000 anställda på 50 platser runt hela världen med att stöda investerare, sparare och finansiella rådgivare genom att bland annat erbjuda en digital plattform som gör att både direkta kunder och klienter till finansiella rådgivare kan hantera sina besparingar via internet.

Upp till 300 000 personer använder för närvarande Standard Life Aberdeens plattform för att få professionell rådgivning rörande sina besparingar, och 2 000 rådgivningsbyråer använder plattformen för att utforma personliga finansiella tjänster för sina klienter. "Vår plattform slår samman alla klienters innehav så att rådgivare kan erbjuda en holistisk och personlig service utan att behöva tillgång till varje enskilt klientinnehav", förklarar Steve Watson, Senior Propositions Manager på Standard Life Aberdeen. I finansbranschen kan tillgångar syfta på antingen materiella tillgångar såsom kontanter, egendom och utrustning eller immateriella tillgångar såsom varumärken och patent. För att kunna ge sina klienter bra råd måste rådgivarna analysera deras tillgångar och finansiella situation och hjälpa klienterna att optimera sina investeringar och besparingar samt planera för en god framtid. Genom att sammanställa en klients information för rådgivaren ger Standard Life Aberdeen en fullständig bild av klientens behov så att de kan hantera klientens tillgångar direkt på plattformen. Samtidigt kan klienten själv komma åt en spegelbild av Standard Life Aberdeens portal ansluten till denna plattform varifrån den kan se värde och utveckling av sina investeringar på ett säkert sätt. Plattformen har funnits i 14 år och är en av de största i Storbritannien inom hanterade tillgångar.

Tack vare företagets många år inom finansiella tjänster så vet man att förändringar sker hela tiden och är nödvändiga. Idag fokuserar man på att bygga upp en förbättrad digital upplevelse samt hålla jämna steg med klienternas konsumtionsbeteende och få återkoppling från alla rådgivare om vad de anser vara viktigast. "De senaste tre decennierna har branschen utvecklats i en takt som hela tiden ökar på grund av förändringar av regelverk, ny teknik och ett växande behov av finansiell rådgivning", säger Ian Cocker, Head of Proposition Delivery på Standard Life Aberdeen. "För att klara av allt detta samt ständiga förändringar av våra klienters behov har vi ändrat vår egen syn på tekniken. Istället för att bygga och underhålla vår lokalt installerade IT-lösning har vi ingått partnerskap med de främsta teknikleverantörerna på marknaden när vi behöver nya funktioner i vår plattform så att vi kan ge våra klienter bättre service när det behövs och att fortsätta erbjuda optimala digitala lösningar", förklarar han. Det var detta tankesätt som ledde till att företaget tog kontakt med Okta när klientportalen skulle uppdateras med nya funktioner.

Stärka klienter med autonomi, tilltro och säkerhet

Standard Life Aberdeen strävar efter att göra det enkelt för alla att fatta bra beslut rörande sina besparingar och ta kontroll över sin ekonomi, och det är ursprunget till visionen om en uppgraderad klientportal. Klienterna använder för närvarande en skrivskyddad variant av portalen där de kan se hur deras investeringsbeslut utvecklas. Inom kommande två till tre år kommer Standard Life Aberdeen att ta detta till nästa nivå där klienterna får möjlighet att själva genomföra enklare transaktioner som inte kräver finansiell rådgivning. Detta betyder att de kommer att kunna utföra enklare uppgifter som att utöka sparandet eller öka regelbundna insättningar. "För närvarande gäller att om en klient vill sätta in mer pengar i en ISA så måste de tala med sin rådgivare som sedan kan använda plattformen och göra insättningarna", förklarar Steve. "Detta är tidskrävande för båda parter. Klienterna önskar mer egen kontroll och rådgivarna vill ägna sin tid åt värdefulla diskussioner som hjälper klienten att fatta bättre beslut, inte hålla på med små transaktioner. Men för att möjliggöra självservice för klienterna behövde vi först bygga nya och robusta säkerhetsskikt runt alla dessa processer."

För att kunna sjösätta nya funktioner på ett säkert sätt behöver Standard Life Aberdeen en lösning för hantering av identiteter som är flexibel, smidig och modern för att maximera både säkerheten för vår portal och självservicefunktion för att återställa lösenord och låsa upp konton. "Vi studerade Okta noggrant, jämförde med andra ledande identitetslösningar och såg att Okta har ett utmärkt anseende i branschen när det gäller tillförlitlighet och enkel integration. Detta gjorde Okta till den rätta lösningen för oss och våra användare när det gäller identitetshantering", minns Ian om processen som startade kontakten mellan Standard Life Aberdeen och Okta i mars 2019.

Efter åtskilliga möten mellan Oktas team och Standard Life Aberdeens erfarna IT-arkitekter så valde företaget ett antal Okta Customer Identity-lösningar för att uppgradera klientportalen och var redo att testa dem själva. "Innan affären slutfördes gav vi våra erfarna IT-arkitekter fullständig tillgång till Okta för att prova på lösningarna och verkligen förstå i vilken mån de enkelt kunde integreras med våra system och om de trodde att det skulle uppfylla våra behov i praktiken", minns Ian. "Vi var imponerade av hur enkelt det var att använda Okta och hur flexibelt vi kunde använda lösningen för hantering av våra olika användarsegment. Efter att vi själva hade provat produkterna var vi inte bara klara för implementering, vi visste exakt vad vi kunde förvänta oss när systemet var igång."

Med Oktas Authorisation- och User Management-funktioner skapar och hanterar Standard Life Aberdeen också användarprofiler för olika klientsegment med specifika behörigheter. "Säkerheten är mycket viktig i vår bransch", säger Steve. "Vi vill ge våra klienter mer egen kontroll så att de kan använda vår portal för att följa de råd de fått av sina rådgivare, inte bara se sina investeringar. Samtidigt som vi gjorde detta ville vi skydda deras finansiella data. Säkerheten måste gå hand i hand med klientens upplevelser och Okta hjälpte oss med både och."

Partnerskap för framtida finansiella tjänster online

När Standard Life Aberdeen förbereder sig för att lansera sin uppgraderade portal till 55 000 klienter i Storbritannien 2020, innan man lanserar globalt, tror Steve att projektets framgång kommer att hänga på friktionsfria och gladare upplevelser hos klienter. Företaget är nu fokuserat på implementering av identitetslösningar för klienter och han tror att även interna processer kommer att gynnas av projektet. "Tro det eller ej men större delen av alla samtal vi får kommer från klienter som behöver hjälp med att återställa sina lösenord", säger han. "Till skillnad från rådgivarna som loggar in dagligen loggar 70 % av våra klienter in på vår portal bara några få gånger per år. Vi vill vara säkra på att de får en bra upplevelse varje gång de kommer tillbaka. Genom att göra det enklare för klienterna att logga in är Okta en dubbel vinst för våra klienter och vårt verksamhetscenter."

Samtidigt ser Ian fram emot att arbeta på ett smidigare sätt, något som han redan tycker är enklare genom partnerskapet med Okta. "När vi tidigare ville sköta vissa IT-uppgifter själva, såsom att ändra lösenordspolicy, så kunde inte det göras till nästa dag. Vi behövde mycket mer tid och pengar för att sätta samman en affärshändelse som motiverar en förändring, samla ett IT-team för att bygga en ny lösning, ta fram en implementeringsplan och testa den nya lösningen för att vara säkra på att den fungerade", säger han. Med Okta Authorisation kan vi ändra saker som lösenordspolicy själva så att det är klart till nästa dag vilket hela tiden stärker vår hantering av säkerhet", förklarar Ian.

Att kunna svara snabbt på förändringar i branschen för finansiella tjänster är nyckeln i Standard Life Aberdeens strategi. Ett globalt företag som vi jobbar alltid med välplanerade förbättringar av våra produkter och tjänster och kan därför i det långa loppet fungera hållbart på en global skala. I samtal om företagets långsiktiga mål för partnerskapet med Okta, förklarar Ian: "Vi behövde teknik som kunde anpassas och vara kapabel att stöda våra ambitioner globalt. Ett av skälen till att vi valde Okta var att de hade samma syn på framtida planering. Okta förbättrar och utvecklar hela tiden sina produkter för att de ska fungera långsiktigt, precis som vi", säger Ian. "Denna förstärkta onlineportal för klienter som vi gick ut med 2020 är bara början på vår relation. Vi ser fram mot att jobba tillsammans med ytterligare möjligheter att ge våra klienter den bästa möjliga upplevelsen".