ENGIE leder världen till en hållbar framtid.Okta spelar en avgörande roll.

Se videon
120 000

anställda använder Okta för att komma åt appar från valfri plats

40+

appar har integrerats i Okta

6 månader

för att införa Office 365 globalt

100+

Active Directory-domäner har konsoliderats för att skapa en global adresslista för Office 365

Se mer från Engie :

Oktane21
  • Global transformation för en planetär utmaning
  • Ett sökande efter smidig anslutning
  • Förenklad synkronisering
  • Transformation med tidskrav
  • Ett mer inkluderande företag
  • Stabil säkerhet
Global transformation för en planetär utmaning

ENGIE har en ledande roll i övergången till en mer hållbar värld. För detta har företaget övergett sin hierarkiska affärsmodell och infört en som distribuerats över 24 geografiska regioner.

Ett sökande efter smidig anslutning

ENGIE söker en identitetslösning som kan koppla samman affärsenheter globalt och samtidigt underlätta anpassning och innovation på det lokala planet.

Förenklad synkronisering

Efter att ha testat flera lösningar för ENGIE valde man Okta Universal Directory för att den enkelt och snabbt kunde koppla samman över 100 Active Directory-domäner som var uppbyggda på olika sätt.

Transformation med tidskrav

ENGIE placerar ut Office 365 till över 120 000 anställda i över 60 länder på sex månader. Okta-plattformen underlättar både global kommunikation och en smidig, decentraliserad affärsmodell.

Ett mer inkluderande företag

IT får förtroende av ENGIEs verksamhetschefer när de snabbt integrerar över 40 önskade appar. Företaget ger ytterligare 50 000 fältarbetare möjlighet att arbeta online för första gången.

Stabil säkerhet

Okta förenklar säkerhet och åtkomst över hela ENGIE. Företaget planerar att implementera Multi-Factor Authentication och få ytterligare ett skyddande skikt för känsliga dokument.

En grund för global förändring

Digital- och IT-avdelningarna på ENGIE Group fick uppgiften att snabbt utveckla en infrastruktur till stöd för den globala övergången för 150 000 anställda. Claude Pierre, CIO på ENGIEs Deputy Group, och Youssef Tahani, Chief Infrastructure Officer, förklarar i detalj hur de kopplade samman 24 affärsenheter globalt och samtidigt underlättade anpassning och innovation på lokal nivå.

Vi ha kunnat placera ut över 120 000 användare i över 60 länder på mindre än sex månader. Vårt partnerskap med Okta var nödvändigt för att få det gjort.

Claude Pierre, Deputy Group CIO, ENGIE Group

En bransch i rörelse

Energibranschen står inför en dramatisk förändring. I en presentation på entreprenörsmässan Bpifrance Inno Génération 2016 i Paris kallade Isabelle Kocher, CEO på ENGIE Group, klimatförändringarna för "en fundamental och allmän inbjudan till oss alla… för att uppfinna något helt annorlunda". Isabelle Kocher har satt handling bakom sina ord och driver på ENGIE, en internationell tillhandahållare av tjänster inom kraft, naturgas och energi, att leda övergången till en mer hållbar fossilfri värld.

Isabelle Kochers "något helt annorlunda" handlar om "två oupplösligt sammankopplade drivkrafter: energi och digital". Dels utveckla förnybara energilösningar för att skapa en värld med "bättre geopolitisk balans". Och dels dra nytta av Internet of Things (IoT) för att hjälpa kunder att få en jämn och optimerad energiförbrukning.

För att hjälpa ENGIEs 150 000 anställda att bana väg för en värld med ny energi, övergav företaget sin hierarkiska affärsmodell mot en horisontell struktur distribuerad över 24 geografiskt orienterade affärsenheter. Claude Pierre, Deputy Group CIO förklarar, "Den gamla världen var centraliserad med fokus på energiproduktion. Vi rör oss mot en mer decentraliserad miljö med mer förnybart i energimixen".

"Våra kunder vill vara mer engagerade i sin energikonsumtion och hur energin produceras", säger Claude Pierre. Därför har ENGIE flyttat fokus till den lokala nivån, att ta fram lösningar som ligger i linje med villkoren för de lokala marknaderna.

Ett sökande efter smidig anslutning

ENGIE Group Digital and IT Department hade då utmaningen att förse de 24 nya affärsenheterna med enhetliga och tillförlitliga globala lösningar, men utan att begränsa deras möjligheter att snabbt anpassa sig till den lokala nivån. I början visste Claude Pierre och hans team att molnlösningar skulle spela en central roll för denna transformation tillsammans med möjligheten att ge stöd för mobil åtkomst.

Rätt lösning för hantering av identitet och åtkomst skulle bli avgörande. "Vi ville ha en global lösning som täckte alla affärsenheter och gjorde att alla appar kunde nås oberoende av plats och enhet", säger Claude Pierre. Lösningen behövde vara enkel, säker och användarvänlig.

Under utvärderingen av olika leverantörer hade Claude Pierre tre primära krav för företagets identitetslösning:

1. Tillförlitlighet. ENGIE-personalen jobbar dygnet runt och över hela världen så det är avgörande att de kan alltid kan komma åt sina IT-lösningar.

2. Neutralitet. ENGIE Group Digital and IT Department planerade att implementera Microsoft-fokuserade verktyg för samarbete och produktivitet men de ville vara säkra på att den nya plattformen även kunde ansluta med samma omfattning och lätthet till appar från andra än Microsoft.

3. Redo för framtiden. För en bransch som förändras så snabbt är det viktigt att ha en identitetslösning som, för överblickbar framtid, uppmuntrar och underlättar pågående anpassningar och innovationer.

Engie 07 1042

En vänligare och enklare M&A-upplevelse

ENGIE-teamet var imponerade av Oktas användarvänlighet och av den support de fick från Okta medan man testade. Säkerheten var också ett viktigt skäl till varför man valde Okta. Lokala IT-chefer uppskattade det faktum att Okta inte var invasivt och arbetade med lokalt installerad infrastruktur snarare än tvinga fram stora förändringar eller skapa öppningar för hackare.

Men om man ska peka på en enskild orsak till att ENGIE valde Okta så skulle det vara denna: Som i så många storföretag pågick en konstant M&A-aktivitet i ENGIE. Köpa upp företag, knoppa av företag och göra sitt bästa för att hålla alla nöjda och produktiva under tiden. Okta Universal Directory gör det enkelt för IT att synkronisera data från olika kataloger över hela företaget vilket ger en stor förenkling av vad som tidigare var extremt komplicerat och tidskrävande.

Nu tar det två veckor istället för två månader att börja samarbeta med en nyligen inköpt domän. Med fler än 100 AD-domäner nu anslutna till Okta kan ENGIE enkelt ge användarna tillgång till alla domäner i form av en enda konsoliderad AD-domän som gör synkronisering med Office 365 mycket enklare. Okta Single Sign-on har ersatt ADFS för att ge användare tillgång till Office 365 och när det är dags att ta bort användare behövs bara en AD-uppdatering för att ta bort åtkomsträtt till såväl molnet som lokalt installerade appar.

Med Okta har ENGIE en ny smidighet och effektivitet för integrering av nya appar, integrering eller avknoppning av verksamheter och för att göra dramatiska förändringar till en distribuerad affärsmodell.

Engie 03 1042

Distribuerad IT som fungerar globalt

ENGIE-teamet jobbade med mycket snäva tidsramar med tanke på företagets storlek och vad de försökte göra. Youssef Tahani, chef för infrastrukturen, hade utmaningen att leverera en plattform för samarbete mellan 120 000 anställda senast i januari 2016, bara några månader efter att Okta hade valts. De skulle börja med att få ut Yammer och Skype, därefter Microsoft Exchange Online och resten av Office 365-portföljen.

Okta-implementeringen tog tre månader och var så nära integrerad med lokala supportaktiviteter att alla team kände sig delaktiga i övergången. "Denna decentraliserade modell med support och service är nyckeln för oss", säger Youssef Tahani. "I det centrala teamet har vi mycket att lära från våra lokala kollegor som ställs inför många olika konfigurationer, situationer, begränsningar och planer."

ENGIE Corporate IT hade ett nära samarbete med lokala IT-organisationer för att utforma processer och definiera centrala komponenter i infrastrukturen. Teamet skapade det de kallade "tekniska regler för att gå med" för att ge en enhetlig struktur som gjorde att varje organisation fick tillgång till den gemensamma plattformen på samma sätt. När de väl var inne på plattformen kunde de lokala IT-teamen enkelt "aktivera" alla andra appar som de anställda behövde eller önskade eller som krävdes för regionens affärsfunktioner. I januari hade de lokala teamen anslutits till plattformen och programmet var på väg.

Ett mer inkluderande företag

När väl Office 365 hade förts ut i hela företaget började önskemål strömma in om att lägga till fler appar till plattformen. Först kom Syncplicity, en app för synkronisering och delning av filer. Därefter kom OneHR, ett företagsomspännande HR-verktyg.

Okta gjorde det möjligt för ENGIE att helt koppla bort molnappar från lokal infrastruktur så att IT kunde separera ett långdraget projekt med AD-rensning när nya molnappar lades in. Idag har tiden att lägga in nya appar minskats med sju dagar och den nyheten sprider sig till ENGIEs verksamhetschefer. Nu har IT integrerat över 40 appar med Okta efter önskemål från olika globala och lokala verksamhetschefer.

Företaget har också lagt till ytterligare 50 000 fältarbetare online för första gången. Medarbetare som inte tidigare var inkluderade i AD på grund av licenskostnaden har nu lagts till i Universal Directory och anslutits till HR-systemet. En helt ny värld har öppnats för den personalen och de kan nu samarbeta med resten av företaget och inkluderas på sätt som aldrig tidigare.

Engie 06 1042

Ett starkt internt fundament

ENGIE använder för närvarande RSA SecureID för multifaktorautentisering men planerar att implementera Okta Multi-Factor Authentication som ger ytterligare ett säkerhetsskikt till en branschledare med tuffa regelverk att följa. Okta förenklar säkerhet och åtkomst över hela företaget och gör uppkoppling lika enkel och säker för anställda på fältet som för de i företagsnätverket.

För närvarande fokuserar ENGIE på att stabilisera sin interna plattform för samarbete och integrera alla inkomna önskemål om appar. När väl denna fas är klar så är det dags att utöka plattformens ekosystem till att även inkludera partners och kunder. När det skett kommer Isabelle Kochers vision om att integrera energi och digitala lösningar att bli en drivande kraft för att hantera globala utmaningar.

Att få det bästa av två världar

När stora organisationer planerar stora svepande förändringar stöter de ofta på motstånd. Det är svårt för folk att acceptera förändringar av arbetssätt även om förändringarna innebär fördelar för dem. Transformationen av ENGIE har varit förvånansvärt smidig och cheferna har snabbt fått de lokala teamens förtroende och tillit. Youssef Tahani och Claude Pierre tror att mycket av framgångarna beror på Okta-plattformens tillförlitlighet, prestanda och enkelhet.

På Okta vet vi att inget slår gott ledarskap.

Om ENGIE Group

ENGIE Group är ett företag med inriktning på innovativ kraft, naturgas och energirelaterade tjänster och har över 150 000 anställda över hela världen. Företaget utvecklar sin verksamhet efter en modell baserad på ansvarsfull tillväxt för att kunna tackla utmaningen med övergången till en mindre fossilberoende samhällsekonomi: Tillgång till hållbar energi, minskad klimatpåverkan och ett ansvarsfullt utnyttjande av resurser. Lär dig mer på www.engie.com.