Lösningar

Kunder placerar ut våra produkter på många olika sätt för att lösa sina svåraste utmaningar med säkerhet och åtkomst

Affärsinitiativ

Oavsett om ditt företag moderniserar med ny teknik eller är rotad i molnet så kan Okta hjälpa till att lösa många olika frågor.

Möjliggör säkert distansarbete

Skydda dina anställda och underlätta för dem var de än befinner sig

Anamma säkerhetsmodellen Zero Trust

Zero Trust

Minska IT-friktionen

Transformera IT från kostnadsställe till verksamhets katalysator

Skapa förtroende hos användarna

En plattform för identitetsdriven säkerhet och integritet

Modernisera infrastruktur

Modern infrastruktur för identitet hela vägen upp till molnet

Flytta till molnet

Modernisering av IT utan huvudvärk

Förbättra M&A-smidighet

Överträffa förväntningarna på uppköp och samgåenden (M&A)

Samarbeta med partners

Eftersom arbetet inte stoppar med din personal

Förbättra kundengagemang

Skapa personliga upplevelser över flera kanaler

Gå över till en digital plattform

Skydda övergången till en API-ekonomi

More

Projekt

Okta kan hjälpa till om du hanterar specifika projekt för att driva verksamheten framåt.

Accelerera övergången till Office 365

Accelerera övergången till molnet för alla appar

Placera ut MFA för personalen

Säkra auktorisering för personalen med kontextuella principer

Placera ut SSO för personalen

Smidig och säker åtkomst till alla appar

Bygg kraftigt skalbara appar

Okta ger ett säkert identitetsskikt som enkelt kan skalas upp med dina appar

Integrera Enterprise-identiteter

Okta gör B2B-samarbete enkelt och säkert

Automatiserad onboarding och offboarding

Automatisera användarnas livscykler över alla appar de använder

Säker molninfrastruktur

Enhetlig identitets- och åtkomsthantering för AWS, Google Cloud Platform och Azure

Säkra API:er

Med API Access Management kan du enkelt centralisera auktorisering

Integrera appar

Okta skapar en smidig upplevelse för alla appar och portaler

Skydda mot kapning av konton

Stoppa identitetsattacker med skyddade kundinloggningar

More

Branscher

Utmaningarna med identitet varierar mellan olika branscher. Lär dig hur Okta hjälper organisationer som liknar din.

Sjukvård

Identitetslösningar i molnet som följer HIPAA för vårdgivare och finansiärer

Utbildning

Mindre lokal IAM innebär ökade resurser för verksamheten. Molnidentitet för studenter, lärare, personal och tidigare studenter

Ekonomiska tjänster

Banker, försäkringsbolag, rådgivare och börser litar på att Okta sköter deras identiteter

Ideella organisationer

Effektivisera identitets- och åtkomsthantering så att du kan fokusera på din verksamhet med Okta for Good

Myndigheter

Modernisera snabbare. FedRAMP-kompatibel molnidentitet som hjälper federala, statliga och lokala myndigheter att göra mer

Energi

Alltid aktiv identitetsinfrastruktur för kritiskt viktig infrastruktur

Teknik

Skottsäker identitet för ditt folk och dina produkter

More